Radicaal gewoon

Een boek dat een indruk wil geven van het muzikale landschap in Nederland kan zich niet aan deze heikele vraag onttrekken: Bestaat er zoiets als Nederlandse muziek? Het enige correcte antwoord kan niet anders luiden dan: Nee.

Hoe zouden de 618 componisten die Nederland rijk is in één notenbeeld te vangen zijn? Zelfs de elf componisten die in dit boek aan het woord komen tonen onderling grote verschillen, en niet alleen omdat ze van verschillende generaties zijn.

Gaapt er niet een flinke kloof tussen de conceptuele denkwijze van Dick Raaijmakers en de levendige muziek van Rob Zuidam? Wat heeft een traditioneel componist als Theo Loevendie, die zijn ideeën achter de piano opdoet, in hemelsnaam te maken met een abstraherende kunsteaar als Cornelis de Bondt, die een substantieel deel van het componeren toevertrouwt aan de computer?

Toch houdt Jacqueline Oskamp in haar inleidende betoog een pleidooi voor een volmondig : Ja. En óf er een Nederlandse muziek bestaat! Sterker nog, je herkent haar uit duizenden.

Radicaal gewoon is verschenen in 2003.

DE PERS OVER RADICAAL GEWOON:

‘Jacqueline Oskamp is een groot kenner van de Nederlandse muziek. (…) En ze is er als eerste in geslaagd een heldere, leesbare introductie op het rommelige wereldje van de Nederlandse muziek te geven.’

– Trouw

‘Biedt een goed en helder overzicht van ruim een halve eeuw naoorlogse Nederlandse muziek.’

– NRC Handelsblad

‘Oskamp tekent erbij aan dat achter die (Hollandse) nuchterheid geen benepen burgerdom schuilgaat. Hoe gekker, hoe beter – het gaat de poldercomponist ‘om een radicale vorm van gewoon-doen, een extreme vorm van reductie zoals je die vindt in het werk van Piet Mondriaan’.’

– de Volkskrant

‘Je kunt het dapper noemen van uitgeverij Mets & Schilt dat ze zich heeft willen wagen aan een publicatie over een kunstgebied waar niet zo’n heel groot publiek voor warm loopt.’

– Het Parool