Een behoorlijk kabaal

Een behoorlijk kabaal is een geschiedenis van de klassieke muziek in het 20ste eeuwse Nederland. Er is vaker geschreven over het componeren in Nederland, maar niet eerder werden muzikale ideeën zo direct gespiegeld aan maatschappelijke ontwikkelingen, historische gebeurtenissen en de voortdurend veranderende tijdgeest.

Was de vileine Willem Pijper werkelijk zo’n vooruitstrevend componist? Waarom werd in ons land geschamperd over de in Frankrijk en Duitsland zo populaire jazzmuziek? Was in de oorlogsjaren ook het muziekleven gehuld in grijstinten? En: voerde de Notenkrakersbeweging in wezen een schijngevecht?

Jacqueline Oskamp plaatst de Nederlandse muziek in een breed cultuurhistorisch perspectief en maakt deze toegankelijk.

DE PERS OVER EEN BEHOORLIJK KABAAL:

‘Oskamp plaatst de Nederlandse muziekgeschiedenis midden in het woeden der gehele wereld.’ En: ‘Een toegankelijk geschreven boek.’ (****)

NRC Handelsblad

‘Een goed gedocumenteerd, helder boek over Nederlandse componisten en hun rol in de samenleving.’ En: ‘[Oskamp] durft ook kritische kanttekeningen te plaatsen bij het uitsluitende karakter van de muziekwereld, bij het kolonialisme ervan, het racisme en seksisme.’ (****)

– de Volkskrant

‘Oskamp heeft een goede neus voor paradijsvogels’, ‘Oskamps herijking is zinvol en volkomen terecht’ en ‘een troostrijk boek’.

Het Parool

‘Oskamp zet de muziek af tegen andere kunstvormen in Nederland en daarbuiten, en probeert de noten te verklaren vanuit de verschillende maatschappelijke, sociale en politieke ontwikkelingen. Niet dat die muziek daar per se beter van wordt, maar die bredere blik levert vaak een passend panorama op, waardoor sommige muzikale ontwikkelingen beter te begrijpen zijn – zeker ook voor hen die niet zo ingevoerd zijn in de moderne klassieke muziek.’ En: ‘Een zeer lezenswaardig boek’.

– Trouw

‘Een meesterlijk standaardwerk’, ‘De stijl van de schrijfster is vlot leesbaar, af en toe geestig of relativerend, en ze is buitengewoon goed gedocumenteerd, ook over historische gebeurtenissen, met kenmerkende citaten. Verder worden interessante verbanden gelegd met de beeldende kunsten.’ Slot: ‘Een absolute aanrader.’

Jazz Bulletin

Een behoorlijk kabaal zit boordevol rake observaties en treffende formuleringen.’ En: ‘In een relatief kort bestek plaatst Oskamp de Nederlandse muziek van de afgelopen honderd jaar succesvol in een politiek en maatschappelijk perspectief.’

Cultureelpersbureau.nl

‘Verfrissend’, ‘veel informatie die gedeeltelijk nieuw is’, en ‘een aanwinst’.

Ons Erfdeel

‘De auteur getuigt van een indrukwekkende eruditie. Dit boek (…) mag geen enkele muziekliefhebber missen. Zeker, zeker lezen. Magistraal!’

Stretto.be