De draagbare Tydeman – Drieënzestig gesprekken met Nico Tydeman 2002 – 2018

Hoeveel vragen kan een mens verstouwen? Sinds 2002 heb ik zenleraar Nico Tydeman, geestelijk leider van Zen Centrum Amsterdam, precies 63 keer onderworpen aan een interview voor de Zensor (het kwartaalblad van ZCA) – nog afgezien van de exact 100 radiointerviews die we in dezelfde periode (2002-2012) opnamen voor de Boeddhistische Omroep.

Omgerekend zijn dat duizenden vragen.

Deze 63 gesprekjes – ‘de draagbare Tydeman’ – geven in beknopte vorm weer wat Tydeman zijn hele leven heeft uitgedragen. De kern daarvan is zijn overtuiging dat mystiek en moraal losstaan van elkaar. Liefde voor de Dharma uit zich niet in stemgedrag, naastenliefde, vegetarisme, geheelonthouding of seksuele moraal. Liefde voor de Dharma uit zich in een onvoorwaardelijke omarming van leven en dood, goed en kwaad, schoonheid en geweld. Dat is geen gemakkelijk standpunt, maar Tydeman gaat geen enkele vraag uit de weg. Daarin betoont hij zich de ware leraar: hoe meer vragen, hoe beter.

(Deze bundel is een uitgave van Zen Centrum Amsterdam. U kunt een exemplaar bestellen door een mail te sturen naar info@zenamsterdam.nl).